Tento koncept bydlení má mnoho výhod, nejen pro dělníky, bydlící v těchto mobilních domech . Jim to šetří starosti, čas, námahu i náklady při stěhování. Kapitalistům to přináší mobilitu pracovních síl, o kterou se oni nemusí nijak starat, jsou to pro n ě nulové náklady a navíc je to ještě dobrý kšeft pro výrobce těchto příbytků a jejich prodejce.

Od Ameriky k Evropě

Na rozdíl od pragmatických Američanů si tyto příbytky v Evropě získaly své zastánce z jiných důvodů. Zejména v Británii, Francii, ale masivně třeba v Holandsku se móda mobilních domů zejména po druhé světové válce rozjela naplno hlavně kvůli relativně levnějším pořizovacím nákladům ve srovnání s klasickou stavbou. V Holandsku to snad souvisí i s jistým nedostatkem místa, pozemků v této zemi, která leží z větší části pod hladinou moře. Další příčinou obliby těchto obytných zařízení jsou důvody rekreační, které jsou nezanedbatelnou částí způsobů jejich využití.

Ohodnoťte příspěvek